Taal op de werkvloer

Veel leidinggevenden kennen het wel: medewerkers die hard werken en die goed hun best doen, maar die op het gebied van taal niet (helemaal) mee kunnen komen. Het lukt ze niet om bijvoorbeeld de veiligheidsvoorschriften te begrijpen, een technische dienst te waarschuwen als er een storing is of naar behoren te communiceren met collega’s en klanten die ze tijdens hun werk tegenkomen. 

Efficiente communicatie in het arbeidsproces

Talige situaties zijn essentieel voor het efficiënt en veilig laten verlopen van het arbeidsproces. Maar er is meer nodig dan alleen taal: om het werkproces écht succesvol uit te laten voeren, is het ook van belang dat medewerkers hun werknemersvaardigheden en –gedrag versterken; dat ze in staat zijn om feedback te geven en te ontvangen, een collega hulp te vragen of te bieden of toe te geven dat ze iets verkeerd hebben gedaan.

Training Taal op de Werkvloer

Tijdens onze training Taal op de werkvloer besteden we aandacht aan al deze aspecten. We richten ons eerst op taal en zullen aansluitend aan het werk gaan met de werk-specifieke, communicatieve en sociale vaardigheden. Hiervoor zetten we theaterwerkvormen en rollenspellen in waarbij we ook de leidinggevenden van de medewerkers zullen betrekken.

Meer weten?

Meer weten of deze of andere trainingen die wij leveren? Neem vrijblijvend contact met ons op!