VCA Ondersteuning

Voor veel werkgevers is het van belang dat (een deel van) hun medewerkers een VCA-diploma heeft. Zij moeten namelijk in staat zijn om (tot een bepaald niveau) instructies en aanwijzingen te kunnen begrijpen om het werkproces zo veilig en gezond mogelijk te laten verlopen. Daarom wordt er in het VCA-examen gebruik gemaakt van moeilijke woorden die medewerkers lang niet altijd beheersen. Hierdoor kan het lastig zijn om het examen te halen; de taal en niet zozeer de inhoud is dan het struikelblok.

Woorden en uitdrukkingen als ‘preventie’, ‘vermijden’, ‘iemand iets opleggen’ of ‘je blootstellen aan’, kunnen ervoor zorgen dat de medewerker niet begrijpt wat er bedoeld wordt terwijl hij wel op de juiste manier kan handelen in die betreffende situatie. 

Door je medewerkers voorafgaand aan de VCA-cursus, een training Taalondersteuning voor VCA te laten volgen, zullen ze daar beter op  voorbereid zijn en in één keer meer van de stof begrijpen waardoor de kans veel groter wordt dat ze het VCA-diploma behalen. 

Meer Weten?

Meer weten of wat wij kunnen betekenen in VCA ondersteuning voor uw bedrijf en medewerkers? Maak vrijblijven een afspraak en we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken!