Trainingen SW Bedrijven

SW bedrijven bieden mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking een veilige werkplek. Een baan bij een SW bedrijf is voor een deel van de mensen een soort tussenoplossing; het is een opstapje naar een reguliere baan of naar een baan binnen een reguliere organisatie. 

Dat is soms een grote stap waar de medewerker goed op voorbereid  moet worden. Geletterdheid, gecijferdheid en vaardigheden die nodig zijn in de  21ste eeuw zijn daarbij cruciaal. Maar ook medewerkers die wel binnen de SW bedrijven blijven, zullen baat hebben bij het vergroten van deze vaardigheden. 

Wij kunnen uw medewerkers helpen bij het ontwikkelen van deze vaardigheden door ze deze tijdens onze training basisvaardigheden stap voor stap aan te leren. Uiteraard houden we hierbij rekening met het leervermogen en de focus van de doelgroep. We bespreken van te voren uitgebreid met u welke aanpak hiervoor bij uw bedrijf het beste past. 

Meer weten?

Meer weten over onze trainingen voor SW bedrijven en andere soorten trainingen?