Alle of allen?

Er zijn verschillende voornaamwoorden die soms wel en soms geen -n krijgen. De meest voorkomende zijn: 

Alle, andere, beide, deze, eerste, enige, enkele, laatste, meeste, onze, sommige, vele en weinige.

Er zijn hiervoor drie regels:

  1. Je schrijft geen -n als het voornaamwoord verwijst naar een dier of een ding.
  • Sommige van deze adviezen zijn opgevolgd.
  • Zijn dat jouw sleutels? Nee, de mijne liggen daar.
  • We zagen honderden vogels, enkele waren gekleurd maar de meeste waren zwart.
  1. Je schrijft geen -n als je verwijst naar een persoon in de tekst en je achter het woord een zelfstandig naamwoord uit de tekst kan schrijven.
  • Ik had alle medewerkers een bijdrage gevraagd. Sommige weigerden.
  • De leerlingen werden in groepen verdeeld: de grote gingen met de bus, de kleine met de auto.
  1. Je schrijft wel een -n als je verwijst naar een persoon in de tekst en je achter het woord geen zelfstandig naamwoord uit de tekst kan schrijven.
  • Er waren twintig aanwezigen. Sommigen onder hen waren tegen het voorstel.
  • Velen van de patiĆ«nten moesten op de IC blijven.

Meer weten? 

Wil je meer weten over correct schrijven? Volg dan een training Schriftelijke communicatie.