Dat of wat?

Voor veel mensen in het niet duidelijk wanneer je dat en wanneer je wat gebruikt als verwijswoord. Het woordje wat als verwijswoord schrijf je alleen in de volgende drie gevallen. Anders gebruik je dat.  

 1. Je gebruikt wat als je naar iets onbepaalds verwijst.
 • Er is nog veel wat ik niet heb kunnen vertellen.
 • Zij veranderde de plannen, wat we goed vonden.
 • Zijn slechte kwaliteiten vallen in het niet bij al het goede wat hij doet.
 1. Je gebruikt wat bij een overtreffende trap met het zonder het zelfstandig naamwoord of bij iets algemeens. 
 • Dat is het laatste wat we vandaag moeten doen.
 • Ze draaiden daar alleen maar smartlappen, wat ik persoonlijk geen leuke muziek vind.
 • Julie studeert technische natuurkunde, wat mij een moeilijke studie lijkt.
 1. Je schrijft wat na: al(les), enige, dat(gene) en iets.
 • Zij hebben alles gedaan wat in hun vermogen  lag.
 • Dat is het enige wat nog gedaan moet worden.
 • Dat wat je nu vertelt, is complete onzin.

Meer weten? 

Wil je meer weten over correct schrijven? Volg dan een training Schriftelijke communicatie.