Moeilijke woorden….

Wat hebben de moeilijke woorden en uitdrukkingen risicovol, preventief, specifiek, letsel, inventarisatie en ‘zich bloot stellen aan’ met elkaar te maken? 

Het zijn lastige woorden die je moet kennen als je het VCA boek wil begrijpen en je VCA diploma wil halen. Gelukkig zijn voor veel van deze woorden gemakkelijk synoniemen (‘andere vaak gemakkelijker woorden’) te vinden, zodat het VCA diploma een stuk dichterbij komt. De praktijk wijst namelijk uit dat bij veel mensen die het VCA diploma niet halen, de oorzaak te zoeken is in de taal en niet in de inhoud van de stof.

Wat betekent het?

risicovol = de kans dat er schade of verlies zal ontstaan is heel groot

preventief = proberen te voorkomen dat iets vervelends gebeurt

specifiek = wat speciaal bij iets of iemand hoort

letsel = schade aan je lichaam

inventarisatie = een lijst met gegevens over iets

zich blootstellen aan = in aanraking komen met

Meer weten? 

Wil je meer weten over deze en nog veel meer moeilijke woorden? Volg dan een training VCA ondersteuning.