Schrijven van getallen

Wanneer schrijf je een getal in cijfers en wanneer in letters? En als je het in letters schrijft, hoe schrijf je zo’n getal dan correct?

Cijfers of letters?

Je schrijft in woorden:

  • alle getallen onder de twintig

In deze vergaderzaal kunnen maximaal vijftien personen.

Je schrijft in cijfers:

  • alle getallen boven de twintig

Bij het concert van Adele waren meer dan 12.000 fans aanwezig

  • getallen in zakelijke en exacte mededelingen

Morgen wordt het maar 5 graden.

Op die weg is de maximum snelheid 80 km. per uur.

  • alle getallen in dezelfde alinea

Van de 51 sollicitatiebrieven, zijn er 14 niet in behandeling genomen.

Los of aan elkaar?

Een getal in woorden wordt aan elkaar geschreven, maar na duizend komt een spatie en miljoen, biljoen enz. zijn aparte woorden.

Dus:

Zevenenveertig, achthonderdzesennegentig, vierduizend driehonderdzestien, drieëndertig miljoen.

Rangtelwoorden

Rangtelwoorden worden altijd aan elkaar geschreven, dus  ook de getallen met duizend en miljoen enz.

Dus:

Vijfduizendveertigste, tweemiljoenste.

Meer weten? 

Wil je meer weten over correct schrijven? Volg dan een training Schriftelijke communicatie