Vive la France!

Veel mensen zullen zich niet realiseren dat woorden als café, toilet, pardon en croissant afkomstig zijn uit het Frans. Als je weinig in aanraking komt met Frans is het logisch dat je je dat niet realiseert, maar als je weet waar en hoeveel de Franse taal wordt gesproken, vind je het misschien leuk om er meer over te weten. 

Wereldwijd wordt het Frans door maar liefst 285 miljoen mensen gesproken. Niet alleen maar in Frankrijk, maar ook in heel veel andere landen verspreid over wel vijf continenten. De reden daarvoor is de Franse kolonisatie, vandaar dat de meeste andere Franstalige mensen te vinden zijn in Afrika. 

De Franse taal heeft net als het Nederlands verschillende dialecten. Zelfs als je bijna geen Frans spreekt hoor je het nodige verschil. Vooral bij de dialecten die gesproken worden op andere continenten. Dit komt vooral doordat de Franse taal buiten Frankrijk wordt beïnvloed door andere talen. Het Canadees-Frans wordt bijvoorbeeld beïnvloed door het Engels

Omdat Frans wereldwijd veel gesproken wordt, komen er veel invloeden uit deze taal ook weer terug in andere talen. Dus ook in het Nederlands, dat blijkt wel uit bovenstaande woorden, die inmiddels helemaal ingeburgerd zijn in Nederland.

Frans leren  kost  tijd, maar als je al (wat) Engels spreekt, dan helpt dat je echt. Dit komt doordat Franse en Engelse woorden veel overeenkomsten met elkaar hebben. Zo worden er heel wat leenwoorden uit het Frans in het Engels gebruikt en andersom. 

Wis je dat?

Wist je dat de werkwoordsvorm die bij vous (jullie of u)  hoort, meestal eindigt op –ez

vous parlez, vous travaillez, vous utilisez. 

Uitzonderingen hierop zijn de vormen die horen bij de werkwoorden être (zijn), faire (doen) en dire (zeggen): 

vous êtes, vous faites en vous dites.

Meer weten? 

Wil je meer weten over het leren van Frans of een andere vreemde taal? Volg dan één van onze trainingen vreemde talen.